KOMPETENCJE

Obszar prawa budowlanego jest nam bardzo bliski. Praktycznie od początku działalności Kancelarii obsługiwaliśmy deweloperów oraz generalnych wykonawców. Prowadziliśmy obsługę prawną jednego z największych deweloperów w Polsce.

Od wielu lat prowadzimy obsługę również tych podmiotów, które uczestniczą w procesie budowlanym od strony inwestora – np. inwestorów zastępczych, generalnych realizatorów inwestycji, czy inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Nasi klienci, a tym samym nasza Kancelaria miała przyjemność objąć opieką prawną realizację dużych przedsięwzięć budowlanych dotyczących wzmacniania gruntów pod budowę dróg ekspresowych i wiaduktów w całej Polsce, centrów handlowych, zakładów przetwórstwa rybnego, budowy i przebudowie instytutów kultury i sztuki, przebudowie muzeów i obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.

Nadzorowaliśmy od strony prawnej wiele inwestycji budowlanych, doradzając przy nich zarówno na etapie składania ofert w procedurze przetargowej opartej na zamówieniach publicznych, przy negocjacji i zawieraniu umów, ich realizacji jak też późniejszych procedurach odbiorowych oraz w okresach gwarancji i rękojmi.

Mamy bardzo bogate doświadczenie procesowe w sprawach budowlanych zarówno po stronie inwestorów, wykonawców, inwestorów zastępczych, czy podwykonawców.  Wspieraliśmy działania naszych klientów w ramach postępowań przed PINB jak też uczestniczyliśmy w konsultacjach z konserwatorem zabytków.

Tworzymy i negocjujemy umowy o roboty budowlane (w tym oparte na FIDIC-u), umowy deweloperskie i umowy przenoszące własność lokali i przygotowujemy opinie prawne w toku całego procesu budowlanego.

Zajmujemy się również wszelkimi aspektami prawnymi dotyczącymi rynku nieruchomości, poczynając od obsługi prawnej pośredników w obrocie nieruchomościami, a skończywszy na analizie stanów prawnych gruntów pod inwestycje.

POWRÓT

Przejdź do