ZESPÓŁ

PAWEŁ KURCMAN

Partner Zarządzający

PAWEŁ KURCMAN

Partner Zarządzający

PAWEŁ KURCMAN – radca prawny i rzecznik patentowy od 2008 r.  oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Założyciel i partner zarządzający w Kancelarii Radcy Prawnego Paweł Kurcman. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej UW. W przeszłości pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od XI. 2017 r. Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Przewodniczy również Komisji Legislacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Wieloletni wykładowca dla rzeczników patentowych i aplikantów zrzeszonych w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz dla radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się problematyką prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa gospodarczego, własności przemysłowej i intelektualnej, prawa rodzinnego, prawa wspólnot mieszkaniowych.

MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI

Partner

MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI

Partner

MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI - rzecznik patentowy oraz europejski rzecznik patentowy od 2005 r., zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w latach 2009-2012. Obecnie Sędzia Sądu Odwoławczego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Sekretarz tego Sądu. Członek Komisji Legislacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patnetowych oraz jej Sekretarz. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2000 r. w jednej z wiodących warszawskich kancelarii patentowych. Następnie przez 10 lat współtworzył kolejną kancelarię patentową. 

Specjalizuje się w sprawach dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych. Opracowuje i wdraża strategie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Ponadto prowadzi postępowania sądowe w zakresie ochrony praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje także klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

NATALIA SITAREK-HACZYKOWSKA

Radca Prawny - of counsel

NATALIA SITAREK-HACZYKOWSKA

Radca Prawny - of counsel

Tytuł zawodowy radcy prawnego uzyskała w 2017 r., obecnie członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego Uczelni Łazarskiego oraz Aplikację Radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych oraz podatkowych prowadząc sprawy sądowe i pozasądowe klientów indywidualnych jak również podmiotów gospodarczych.

Swoje zainteresowania koncentruje na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego prawa nieruchomości, prawa własności intelektualnej, prawa ochrony konkurencji i danych osobowych, prawa podatkowego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

SEBASTIAN PAWELCZYK

Adwokat

SEBASTIAN PAWELCZYK

Adwokat

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej Klientów zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, a także karnego. Z powodzeniem reprezentuje klientów zarówno na etapie postępowań sądowych, jak również przedsądowych oraz w toku postępowań przygotowawczych przed organami ścigania. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracyw wiodących polskich bankach. Posługuje się językiem angielskim

DARIA PAWELEC

Aplikantka radcowska

DARIA PAWELEC

Aplikantka radcowska

Aplikanta radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2017 r. ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała już podczas studiów pracując w Kancelariach prawnych oraz udzielając się w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Swoje zainteresowania koncentruje na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz gospodarczego.

Zajmuje się obsługą zarówno Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Posługuje się językiem angielskim.
 

Przejdź do