KOMPETENCJE

Prawo rodzinne jest jedną z bardzo newralgicznych dziedzin prawa. Wiążę się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego podejścia prawnego jak też indywidualnego wyczucia każdej sprawy.

Do najczęściej prowadzonych przez nasz Zespół spraw z tego zakresu należy zaliczyć sprawy dotyczące:

 

Nasz zespół ma w tym zakresie duże doświadczenie procesowe, gdyż prowadziliśmy bardzo skomplikowane sprawy około rozwodowe (z orzeczeniem o winie, ustalaniem wysokości alimentów, przeprowadzaniem badań psychiatrycznych i seksuologicznych, sprawy z udziałem kuratorów i Rzecznika Praw Dziecka) jak też sprawy o rozdzielność majątkową (również z datą wsteczną) oraz o podział majątku (w tym także o podział z nierównymi udziałami).

Doradzamy w skomplikowanych procesach o podział majątków małżonków, w tym również składników majątkowych znajdujących się poza granicami kraju.

Pomagamy w przygotowywaniu wszelkich porozumień pomiędzy rodzicami pozwalających w sposób kompromisowy ustalić kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską czy alimenty.

Świadczymy także pomoc prawną w przygotowywaniu umów majątkowych małżeńskich.

Współpracują z nami również eksperci posiadający kwalifikacje do weryfikacji i oceny danych sytuacji faktycznych (rzeczoznawcy, detektywi) czy stanów psychicznych lub emocjonalnych (psychiatrzy, psycholodzy, seksuolodzy), jak też osoby pomagające w sytuacjach konfliktowych (mediatorzy).

POWRÓT

Przejdź do