KOMPETENCJE

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych jest dziedziną która wymaga specyficznego podejścia, uwzględniającego pozycję stron. Z jednej bowiem strony pracownik, jako osoba potencjalnie słabsza w relacji z pracodawcą, ma szereg instytucji prawnych służących mu do ochrony jego praw, co niewątpliwie pomaga nam – prawnikom – w sytuacjach spornych z pracodawcą, z drugiej strony pracodawca dość często spotyka się z naruszeniami dyscypliny i porządku pracy przez pracowników i nasza ingerencja jest w takich sytuacjach często równie niezbędna.

W ramach pomocy prawnej przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy wszelkie umowy z zakresu prawa pracy. Tworzymy regulaminy pracy, wynagrodzeń, premii, użyczania samochodów służbowych i sprzętu pracowników, a także wszelkie inne dokumenty wewnątrzorganizacyjne dotyczące spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych.

Nasz zespół ma doświadczenie z wieloma różnymi sytuacjami na gruncie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i może wykazać się dużą wiedzą i praktyką z tego zakresu, gdyż przez wiele lat obsługujemy podmioty gospodarcze jak też osoby fizyczne z tego zakresu.

Mamy bogate doświadczenia procesowe, gdyż prowadzimy wiele skomplikowanych spraw sądowych świadcząc pomoc prawną zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy osiągając przy tym spore sukcesy.

Prowadzimy również postępowania sądowe w związku z zakwestionowaniem uprawnień pracowniczych przez ZUS.

Do zakresu najczęściej prowadzonych spraw z tej dziedziny można zaliczyć sprawy dotyczące:

POWRÓT

Przejdź do