AKTUALNOŚCI

Konferencja pt. Konferencja pt. Konferencja pt. Konferencja pt. Konferencja pt.

Pan Mecenas Paweł Kurcman poprowadził jeden z 3 paneli w trakcie konferencji organizowanej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Panel prowadzony przez Pana Mecenasa Pawła Kurcmana dotyczył tematu: Nowe rozwiązania – nowe wyzwania – rzecznik patentowy jako pełnomocnik przed krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi organami administracji oraz sądami. Gośćmi panelu byli sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych, EUIPO, administracji celno-skarbowej, rzecznicy-praktycy. 

POWRÓT

Przejdź do