AKTUALNOŚCI

Gala 100-lecia Urzędu Patentowego RP Gala 100-lecia Urzędu Patentowego RP Gala 100-lecia Urzędu Patentowego RP Gala 100-lecia Urzędu Patentowego RP Gala 100-lecia Urzędu Patentowego RP Gala 100-lecia Urzędu Patentowego RP Gala 100-lecia Urzędu Patentowego RP

Pan Mecenas Paweł Kurcman, reprezentując Polską Izbę Rzeczników Patentowych, uczestniczył w Gali 100-lecia Urzędu Patentowego RP w dniu 26 listopada 2018 r. Galę poprowadziła Prezes Urzędu Patentowego Pani dr Alicja Adamczyk. W Gali uczestniczyło wielu gości z Polski i zagranicy. 

POWRÓT

Przejdź do