AKTUALNOŚCI

News 28

Mecenas Paweł Kurcman miał przyjemność przywitać w siedzibie Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych wykładowców i uczestników, którzy licznie zgromadzili się na szkoleniu organizowanym przez EPI przy współpracy z European Patent Office oraz Polską Izbą Rzeczników Patentowych. Szkolenie to było poświęcone różnym praktycznym zagadnieniom dotyczącym postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym. Wykładowcami byli znakomici tutorzy z wielu krajów w tym m.in. Chris Mercer w Wielkiej Brytanii. W szkoleniu uczestniczyli rzecznicy patentowi w tym europejscy rzecznicy patnetowi. 

POWRÓT

Przejdź do