KOMPETENCJE

Dziedzina ta dość szybko rozwija się w ostatnich latach w naszym systemie prawnym.

Coraz więcej przedsiębiorców jak też osób fizycznych dostrzega konieczność ochrony swoich praw własności przemysłowej i intelektualnej.

Ochrona marki, ochrona własnej twórczości, czy wdrażanie i ochrona własnej innowacyjności to obszary, w których możemy wykazać się bardzo dużym doświadczeniem. 

Członkami zespołu naszej kancelarii są rzecznicy patentowi oraz prawnicy (radcy prawni), którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i z powodzeniem doradzają we wszystkich aspektach tej dziedziny prawa.

Swoją pomocą obejmujemy w szczególności:

 

 

Nadzorujemy również przedłużanie ochrony praw własności przemysłowej, w tym kontrolujemy okresy ochronne i przypominamy o konieczności przedłużania ochrony i uiszczania opłat okresowych.

Prowadzimy wszelkie postępowania zgłoszeniowe a także postępowania o unieważnienie czy wygaszenie praw własności przemysłowej w Polsce i na świecie. Działamy przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie.

Prowadzimy również postępowania sądowe, egzekucyjne (współpracujemy ze efektywnymi komornikami), celne dzięki czemu nasi klienci mogą dochodzić swoich praw jak też je skuteczne zabezpieczyć te prawa przez naruszeniami.

Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów współpracujemy także wieloma z zagranicznymi kancelariami prawnymi i patentowymi w celu ochrony praw naszych klientów za granicą.

 

POWRÓT

Przejdź do